Prikaz igralčevega dela

DRAMSKO BESEDILO IN GLEDALIŠČE
Skupina odrasli/ predmet: Dramska igra – DRIL


Mentortsvo: Urška Bradaškja


NASTOPAJO:
Monika Tomažin
Žan Podgornik
Maja Muhič


V letošnjem šolskem letu kot mentorica dramske igre posvečam pozornost tekstu in vsem pogojem, ki so potrebni, da izgovorjeni tekst ni zgolj recitacija.

Gledalci v gledališče ne pridemo zgolj zato, da bi poslušali tekst, slednjega si lahko preberemo tudi doma. V gledališče pridemo prisluhniti čustvom, mislim, tišinam. Če igralci na odru ustvarijo prepričljivo igro, gledalca popeljejo v prostornino kocke, katere ploskve so izgovorjeni tekst.

S skupino odraslih se ob sredah dobivamo zato, da poglabljamo znanje in natančneje prakticiramo elemente dramske igre.

Tokrat vam bomo prikazali igralčevo delo in proces, ki je potreben, da tekst, ki ga igralec izgovarja zveni prepričljivo in spontano, da izgovorjene besede že napisanega teksta zvenijo kot da bi jih lik ustvaril v danem trenutku.